مدارک لازم جهت عضویت در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی شعبه اصفهان
________________________________________________________
1-تقاضای کتبی عضویت در سندیکا روی سر برگ شرکت متقاضی و معرفی یک نفر به عنوان نماینده شرکت (تایپ و مهر و امضاء شود).
2-ارائه اصل اساسنامه با کاربری در رابطه با آسانسور و تحویل کپی از تمام صفحات آن به دبیر خانه سندیکا
3-ارائه اصل روزنامه رسمی مبنی بر آگهی تاسیس تغییرات و  تصمیمات و  تحویل کپی آنها به دبیر خانه سندیکا
4-اصل شناسنامه و کپی آن و دو قطعه عکس مدیر عامل و مدیرفنی و تکنیسین ها  + کپی آخرین مدرک تحصیلی مدیر عامل و مدیرفنی و تکنسینها
5-عضویت اتاق بازرگانی
6-دارا بودن حداقل 2 نفر در لیست بیمه شرکت یا  بودن در لیست اعضای هیات مدیره شرکت، بدیهی است ادعای داشتن کارکنان غیر بیمه ای به هر تعداد مورد قبول سندیکا  نمی باشد.
7-دارا بودن یک نفر مدیر فنی یا مسئول فنی (حداقل یک نفر با شرایط مذکور الزامی می باشد)، تکمیل- امضا و مهر نمودن سه برگ فرم که از طرف سندیکا ارائه می گردد. مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با صنعت آسانسور با حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط، مدرک کارشناسی مرتبط با صنعت آسانسور با حداقل 3سال سابقه کار مرتبط، فوق دیپلم با حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط و دیپلم حداقل 7 سال سابقه کار مرتبط
8-پرسنل فنی (حداقل 2 نفر با شرایط مذکور الزامی می باشد) با دارا بودن حداقل 3سال سابقه کار مرتبط.
9-تائید صلاحیت اخلاقی و حرفه ای مدیران شرکت متقاضی توسط (3) شرکت آسانسوری که حداقل سه سال سابقه شرکت ها با مهر و امضای مدیر عامل آن شرکت باید باشد).
10-تعهد به صحت کلیه مشخصات و مندرجات پرونده که به مهر و امضای تعهد آور باشد.
تبصره : در صورت مشاهده هرگونه مغایرت با مندرجات پرونده نام مدیر عامل و  نام شرکت در لیست سیاه سندیکا قرار گرفته و تا سه سال از عضویت آنان جلوگیری به عمل خواهد آمد.
11-نداشتن هرگونه سوء سابقه صنفی و حرفه ای و موارد بد حسابی با همکاران
12-نداشتن سوء پیشینه با تایید مراجع ذیصلاح
13-داشتن محل کار با تجهیزات اداری و ابزار آلات نصب و راه اندازی (دارا بودن موقعیت اداری تجاری با تائید کمیته بازرسی سندیکا)
14-ارائه سند و یا اجاره نامه محل استقرار شرکت به صورت محضری
15-داشتن بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان
16-تعهد پذیرش تمامی مقرارت تعیین شده از طرف سندیکا پس از احراز عضویت (اساسنامه و مصوبات و توافقات )
17-پرداخت حق عضویت و حق ورودیه تعیین شده سندیکا  بعد از دریافت کد مربوطه.
18-تصویب هیئت مدیره سندیکا
                                                (( سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی شعبه اصفهان ))


1.jpgDesigned-by-(1).png
www.atriiin.ir
Copyright © 2019-esf-iseei.com.All rights reserved