دستور العمل نحوه اجرای آسانسور در مرحله درب و ریل

براساس رعایت کلیه موارد ایمنی

مرحله نصب درب و ریل آسانسور شامل سه قسمت به شرح زیر می باشد:

1-    ایمن سازی اولیه توسط مسئول کارگاه ساختمانی به منظور فراهم آمدن شرایط مناسب کار، که پیمانکار موظف است قبل از شروع کار موارد را بررسی و چنانچه شرایط مناسب نمی باشد تا فراهم آمدن شرایط مناسب از انجام کار خودداری نماید.

        تمیز نمودن کف چاله آسانسور- تمیز نمودن روی کلاف آهنکشی- تمیز نمودن قسمت ورودی درب تمامی قطعات به منظور جلوگیری از سقوط اجسام به داخل چاهک هنگام کار نیروی در حال مونتاژ درب و ریل

        نصب داربست فلزی در داخل چاهک با اتصال مناسب به منظور جلوگیری از سقوط نیروی کار

       فراهم آوردن شرایط ایمن جهت انتقال قطعات آسانسور.

        در اختیار قراردادن برق ایمن مورد نیاز جهت جوشکاری و روشنایی جهت نصب در و ریل و اتصال ارت مناسب

2-    رعایت مسائل ایمنی و تجهیزات توسط گروه مونتاژکار درب و ریل

        نصب علائم هشدار دهنده در دهنه ورودی درهای آسانسور جهت اطلاع سایر افراد کارگاه از مشغول به کار بودن گروه مونتاژ کار در چاهک آسانسور

       استفاده از وسایل ایمنی شامل کلاه، کفش، کمربند، ماسک یا عینک جوشکاری و دستکش ضد برق گرفتگی

        به همراه داشتن وسایل کمکهای اولیه و در صورت نیاز استفاده از آن

       استفاده از ابزار استاندارد

        استفاده از نیروی کار مجرب که دارای آموزش لازم و آشنا با نحوه کار باشد.

3-    ترتیب اجراء و مونتاژ قطعات با رعایت شرایط ایمنی

      انداختن سیم شاغول

      انتقال ریل ها به داخل چاهک که کلیه مسئولیت آن با پیمانکار بوده در صورت استفاده از بالابر پیشنهاد می گردد کلیه قسمتهای آن چک و توسط مسئول آن به داخل چاهک داده شود و انتقال از قسمت نمای بیرونی ساختمان کلاً ممنوع می باشد.

       نصب ریل پایه و تنظیم براساس گونیائی ساختمان (ریل های وزنه و کابین)، استفاده از کمربند ایمنی برای کسانی که روی داربست کار می کنند در این قسمت الزامی می باشد.

        نصب درب های طبقات با هماهنگی مسئول کارگاه ساختمانی جهت مشخص کردن کف تمام شده طبقات

       پس از اتمام کار دعوت از مسئول فنی شرکت به منظور بازدید کار و در صورت نقص اقدام به رفع نواقص

        ارائه ابعاد و نقشه آن ها انجام شود.

در انتها پس از نصب درب و ریل در درب های لولایی قفل و در دربهای تمام اتوماتیک لته دربها نصب گردد و تأییدیه کتبی از کارفرما گرفته شود. 

(راهنمای نجات گری در آسانسورهای کششی معمولی)

 

1- برق سه فاز تابلو را قطع کنید.

2- با صدای بلند حضور خود را به افراد داخل کابین اطلاع داده و آنها را مطمئن سازید که هیچ خطری آنها را تهدید نمی کند.

3- به مسافرین گوشزد نمائید که تا قبل از پایان کار و توقف کامل روبروی طبقه سعی در خروج با عجله ننمائید و به تجهیزات و درب آسانسور دست نزنید.

4- در قسمت بالای موتور گیربکس قرار گرفته و دسته ترمز را پیدا کنید این دسته متصل به یک جعبه کوچک است که در روی موتور و گیربکس قراردارد با جابجا نمودن دسته مذکور ملاحظه می نمائید که لنت ترمز حرکت می کند. به دسته فشار آورید تا لنت آزاد گردد سپس در همان حالت فلکه زرد رنگی را که جلوی موتور قرار دارد بچرخانید این فلکه نسبت به وضعیت کابین در یک جهت راحت تر می چرخد، فلکه را به همان سمت چرخانده و مواظب فلکه بکسل و بکسلها باشید تا دست یا لباس شما به آن گیر نکند.

5- از سوراخهای عبور بکسل به داخل چاهک نگاه کنید و به چرخاندن فلکه زرد رنگ ادامه دهید تا موقعی که ملاحظه شود کابین روبروی یکی از طبقات ایستاده است (علامت روی بکسل یا علامت سکوی موتور میزان شود، کابین میزان طبقه می باشد.)

6- در این هنگام موتورخانه را ترک کرده و به طبقه ای بروید که کابین در آن متوقف است چنانچه درب طبقه به راحتی باز نمی شود با کلید مخصوص آن را باز نمائید.

7- در صورت وجود درب کابین با حرکت دادن لنگه های درب سعی نمائید به آرامی درب را باز کنید.

8- قبل از بازدید کامل توسط مسئولین تعمیرات، مجدداً استفاده نکنید.

9- استفاده از کلید به جهت باز نمودن در ابتدای عملیات ممنوع می باشد.

10- استفاده از آسانسور در زمانهای خلوت که کسی در بیرون از آسانسور حضور ندارد خصوصاً مسئولین و یا نگهبانان ممنوع ممنوع ممنوع می باشد.

 

 

(راهنمای نجات گری در آسانسورهای گرلس)

 

1- برق سه فاز تابلو را قطع کنید.

2- با صدای بلند حضور خود را به افراد داخل کابین اطلاع داده و آنها را مطمئن سازید که هیچ خطری آنها را تهدید نمی کند.

3- به مسافرین گوشزد نمائید که تا قبل از پایان کار و توقف کامل روبروی طبقه سعی در خروج با عجله ننمائید و به تجهیزات و درب آسانسور دست نزنید.

4- در موتورهای گرلس:

الف) که دارای اهرم ترمز می باشند عیناً مطابق موتورهای گیربکس دار عمل شود.

ب ) چنانچه اهرم ترمز نداشت ممکن است دارای اهرم با سیم رابط باشد که آن را شناسایی و اهرم ترمز موتور را باز نموده تا ترمز موتور آزاد شود و مطابق با میزان سطح شود.

ج ) در موتورهایی که آزاد کننده مکانیکی ندارند بدون کلید الکتریکی برقی جهت باز کردن ترمز در روی تابلو آسانسور باید شناسایی شود و با فشار دادن آن ترمز باز می شود در صورت حرکت نکردن کابین از افراد داخل کابین بخواهید بالا و پایین پریده تا کابین حرکت نماید.

- از سوراخهای عبور بکسل به داخل چاهک نگاه کنید و به چرخاندن فلکه زرد رنگ ادامه دهید تا موقعی که ملاحظه شود کابین روبروی یکی از طبقات ایستاده است (علامت روی بکسل یا علامت سکوی موتور میزان شود کابین میزان طبقه می باشد.)

6- در این هنگام موتورخانه را ترک کرده و به طبقه ای بروید که کابین در آن متوقف است چنانچه درب طبقه به راحتی باز نمی شود با کلید مخصوص آن را باز نمائید.

7- در صورت وجود درب کابین با حرکت دادن لنگه های درب سعی نمائید به آرامی درب را باز کنید.

8- قبل از بازدید کامل توسط مسئولین تعمیرات، مجدداً استفاده نکنید.

 

(نجات گیری آسانسورهای هیدرولیک)

 

1- ابتدا برق سه فاز آسانسور را توسط کلید صفر و یک خاموش نمایید.

2- با صدای بلند حضور خود را به افراد داخل کابین اطلاع داده و آنها را مطمئن سازید که هیچ خطری آنها را تهدید نمی کند.

3- به مسافرین گوشزد نمائید که تا قبل از پایان کار و توقف کامل روبروی طبقه سعی در خروج با عجله ننمائید و به تجهیزات و درب آسانسور دست نزنید.

4- با فشار دادن ضامن قرمز رنگ بر روی دستگاه هیدرولیک اقدام به میزان کردن اتاق با طبقه نمائید.

(توجه داشته باشید که باید نسبت به پایین آمدن اتاق اطمینان کامل حاصل نمائید.)

در صورت پائین نیامدن دسته اهرمی بالا رفتن را به تعداد زیاد به چپ و راست حرکت داده تا کابین حداقل cm50 بالا رود و مجدد ضامن قرمز را فشار داده تا کابین پایین آید و میزان طبقه شود و سپس نسبت به بیرون آرودن افراد اقدام نمائید.

توجه: میزان شدن آسانسور با طبقه را یا از طریق افراد داخل کابین یا از دو نفر، یک نفر با فشار دادن ضامن باعث پایین آمدن و یک نفر میزان شدن آن با طبقه را از طریق باز کردن درب طبقه پایین و دیدن و پایین آمدن کابین انجام دهید.

8- قبل از بازدید کامل توسط مسئولین تعمیرات، مجدداً استفاده نکنید.

9- استفاده از کلید به جهت باز نمودن در ابتدای عملیات ممنوع می باشد.
 

Designed-by-(1).png
www.atriiin.ir
Copyright © 2019-esf-iseei.com.All rights reserved